latajacazyrafa.pl

MARIUSZ DĘBSKI

Praktyk, przedsiębiorca, prawnik, mentor i trener biznesu, sportowiec, kompozytor, dziennikarz.

Pracuje  z dorosłymi nad wzmacnianiem kompetencji, wypaleniem  zawodowym, wypracowaniem i realizacją  celów zawodowych i życiowych. Wspiera i prowadzi osoby doświadczające mobbingu w pracy.

Pracuje z młodymi dorosłymi w zakresie określania celów, drogi zawodowej, wspierających postaw życiowych, pracy z przekonaniami i nawykami, asertywności i radzeniu sobie z agresją, odwagi życiowej, komunikacji i budowania relacji.

Prowadzi indywidualne sesje  Mentoringowe Coaching Biznes +  dla managerów wysokiego szczebla, prezesów i właścicieli przedsiębiorstw. Celem sesji jest zrównoważony rozwój osobisty i zawodowy m.in.: wzmacnianie i rozwój umiejętności, radzenie sobie z samotnością lidera, rozwiązywanie problemów osobistych i zawodowych,  rozwój przedsiębiorstwa.

Od 1995 pracuje zawodowo w biznesie.

Wprowadzał na rynek Polski  m.in.: amerykański koncern Hasbro, jako First Managment Group tworzył struktury polskiego oddziału Prudential of America. Był szefem sprzedaży i marketingu w firmie odzieżowej Cobra Jeans. Od kilkunastu lat związany z branżą architektoniczną Z500 gdzie odpowiada za strategię i rozwój międzynarodowy przedsiębiorstwa. Posiada zaawansowane doświadczenia sprzedażowe i managerskie. Rozwiązuje sytuacje kryzysowe i wprowadza zmiany w firmach. Na swoich treningach z trudnej sprzedaży oraz zarządzania  z Latającą Żyrafą wyszkolił ponad 3500 uczestników.

W pracy nie stosuje manipulacji, neurolingwistycznych technik, niesprawdzonych teorii – preferuje praktykę i doświadczenie.

ZAPRASZAM OSOBY, KTÓRE:

TERMINY KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH STACJONARNYCH I ON-LINE:

Wtorek i  Czwartek  – godziny  popołudniowe 

Sobota – umawiane indywidualnie

CENA SPOTKAŃ DLA DOROSŁYCH W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH:

55 minut – 250 zł

75 minut – 300 zł

CENA SPOTKAŃ COACHINGOWYCH/MENTORINGOWYCH MŁODZI DOROŚLI (do 25 roku życia):

55 minut – 200 zł

CENA SPOTKAŃ CoACHING + / MENTORING BIZNESOWY:

60 min – 500 zł

75 min – 600 zł

SZKOLENIA I KONSULTACJE:

Ceny uzgadniane indywidualne

Umów konsultację: