Postanowienia RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH RODO (KLAUZULA INFORMACYJNA)

przez    LATAJĄCA ŻYRAFA SP Z O.O.

Informujemy, że Latająca Żyrafa z siedzibą w Warszawa-Wesoła  przy ul. Fabryczna 6/2 , (zwany dalej Latająca Żyrafa ) przetwarza informacje tworząc bazę danych pacjentów. Dotyczy to  danych, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

 

W zgodzie  z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO.

W świetle obowiązujących przepisów informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest firma Latająca Żyrafa Sp z o. o. z siedzibą 05-077 Warszawa ul Fabryczna 6 lok 2. 

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie (list polecony), za pomocą poczty tradycyjnej na powyżej wskazany adres siedziby firmy. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, Beatę Muszyńską -Dębską, z którą można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:       05-077 Warszawa ul Fabryczna 6 lok 2 lub mailowo: Beata.debska@latajacazyrafa.pl

Pani/Pana dane osobowe będą  przetwarzane zgodnie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tzn. w oparciu wyłącznie o niezbędność przetwarzania dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Latająca Żyrafa  polegają na ustaleniu sposobów kontaktu z klientami i osobami wskazanymi do kontaktu, za pomoc przeprowadzeniu diagnozy, konsultacji i terapii psychologicznej, konsultacji zawodowych i rozwojowych, coachingu, konsultacji psychiatrycznej, interwencji kryzysowej, terapii rodzinnej, treningów i warsztatów szkoleniowych, konsultacji logopedycznej, a także ewentualnego stworzenia opinii lub/i zaświadczenia w powyższych zagadnieniach.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie w formie papierowej w celu przeprowadzeniu diagnozy, konsultacji i terapii psychologicznej, lub logopedycznej, a także w określonych przypadkach komputerowo w celu ewentualnego stworzenia/wydania opinii psychologicznej i/lub logopedycznej, i/lub pedagogicznej lub podobnych wydawanych na życzenie klienta.

Dane będą przechowywane  pięć lat, po czym ulegają zniszczeniu.

Pani/Pana dane osobowe są objęte tajemnicą zawodu psychologa, psychoterapeuty, lekarza psychiatry.

Z wyjątkiem pisemnego nakazu sądowego uchylenia tajemnicy zawodu psychologa żaden inny podmiot zewnętrzny nie jest odbiorcą Pani/Pana danych.

 

 1. W sytuacji wystawiania rachunku za usługę dane osobowe (imię, nazwisko, adres, rodzaj usługi, nr pesel, NIP) zostają przekazane osobie odpowiedzialnej za wystawienie rachunku oraz firmie księgowej, która także ma dostęp do danych związanych z płatnościami na konto firmowe. Pozostałe dane nie zostają przekazane.
 2. W sytuacji korzystania z usługi konsultacji/psychoterapii/interwencji kryzysowej przez telefon komunikatory internetowe np. Skype, Viber, Zoom, What’s Up,  Latająca Żyrafa zobowiązuje się do wykonania usługi  z poszanowaniem prywatności rozmowy, lecz  nie gwarantuje bezpieczeństwa danych w przestrzeni Internetowej. Staramy się wybierać takie  komunikatory, których dostawcy dbają o poufność połączeń.
 3. W sytuacji konsultacji /superwizji – z innym specjalistą/tką współpracującym z Latająca Żyrafa prowadzonej w celu zapewnienia klientowi opieki/serwisu najwyższej jakości lub w celu  nadzoru jakości pracy psychoterapeuty/trenera/specjalisty   – informacje dotyczące pacjenta/tki podawane są w sposób uniemożliwiający identyfikację konkretnej osoby.
 4. Psychoterapeuci, psychiatrzy, specjaliści współpracujący z Latająca Żyrafa działający w imieniu i na rzecz Latającej Żyrafy zobowiązani są do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych RODO, a w przypadku naruszenia przepisów będą odpowiadać bezpośrednio, gdy działali poza zgodnymi z prawem instrukcjami administratora lub wbrew tym instrukcjom.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przez Latająca Żyrafa przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Latająca Żyrafa i jego klientów , pacjentów, uczestników szkoleń i treningów o których mowa powyżej.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 6. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt pisemny z Administratorem , za pomocą listu poleconego wysłanego poprzez pocztę tradycyjną na adres: 05-077 Warszawa ul Fabryczna 6 lok.2

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Dane przetwarzane ręcznie są chronione w zamykanych na klucz w kontenerach biurowych, a lokal/lokale, w których dane są składowane jest objęty monitoringiem licencjonowanej agencji ochrony.

Dane przetwarzane komputerowo są chronione w zahasłowanym folderze.

Latająca Żyrafa nie przetwarza danych takich jak wizerunek i głos oraz uzyskanych bez zgody klienta.

Informujemy, że podanie przez klienta danych jest dobrowolne. Zaznaczamy jednak, że w przypadku braku podstawowych danych, kiedy niemożliwe staje się zrealizowanie celu lub dane wymagane są dla identyfikacji transakcji – możemy odmówić zawarcia umowy.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Zobacz naszą politykę prywatności.

Psychoterapia indywidualna

To spotkanie dwóch osób, klienta z terapeutą.

Po co?

To spotkanie w trakcie którego klient może ujawnić swoje myśli i przeżycia, poruszać krępujące go tematy. Zadaniem terapeuty jest je przyjąć w sposób nieoceniający i wspólnie z klientem przyglądać się wszystkiemu co się pojawia, szukając zrozumienia, odkrywając powtarzające się wzorce postępowania, które mogą być powodem trudności klienta w codziennym życiu, relacjach, pracy.

Czego możesz się spodziewać?

Umawiasz się na konsultację lub konsultacje; jedno, dwa lub trzy pierwsze spotkania służą i Tobie i terapeucie na:

Kiedy?

Newsletter 2023