METODY TERAPEUTYCZNE

Jesteśmy różnorodną grupą osób. Pracujemy w wielu obszarach z różnymi tematami i zawsze w kontakcie z drugim człowiekiem i trudnością z jaką przychodzi.

Towarzyszymy i pomagamy w odszukiwaniu osobistych zasobów i sposobów radzenia sobie z kryzysami, z trudnymi relacjami.

Towarzyszymy i wspieramy w budowaniu zmiany prowadzącej do poprawienia komfortu klienta, a przynajmniej zmniejszeniu dyskomfortu czy cierpienia.

Korzystamy ze sprawdzonych metod, dostosowując je do konkretnych sytuacji, tematów i osób.

Poniżej kilka słów o niektórych:

PSYCHOLOGIA ZORIENTOWANA NA PROCES (POP)

Twórca metody – Arnold Mindell wciąż dynamicznie ją rozwija. Zbudował ją wychodząc (między innymi) z psychologii Jungowskiej i spójnie obejmuje doświadczenia człowieka na różnych poziomach rzeczywistości wewnętrznej i zewnętrznej.

Daje możliwość patrzenia na świat „procesowo”, z zaufaniem, że to co się przydarza, ma istotne znaczenie i warto się temu przyglądać i znajdować ukryte sensy.

Rozumienie sensu czy sensów wyłaniającego się procesu, otwiera dostęp do szerszej perspektywy, dzięki czemu zyskujemy możliwość wprowadzenia do swojego życia nowej jakości, w pełni świadomie, we własnym tempie i na swój sposób.

POP jest metodą, w której do pracy terapeutycznej włączane są sny, symptomy, praca z ruchem, mitami, bajkami, relacjami i na pozór przypadkowymi zdarzeniami z życia codziennego.

Daje też różne możliwości pracy z grupami.

POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY (PBP) / NONVIOLENT COMMUNICATION (NVC)

Twórca metody – Marshall B. Rosenberg, psycholog kliniczny, mediator. Szukał takiego rodzaju kontaktu i komunikacji z drugim człowiekiem, który pozwoli na współpracę, wzajemny szacunek, zrozumienie.

Sam doświadczył przemocy ze względu na pochodzenie jako syn rosyjskich emigrantów żydowskiego pochodzenia. Od tamtego czasu szukał odpowiedzi na nurtujące go pytania dotyczące przyczyn zachowań przemocowych w stosunku do drugiego człowieka, a z drugiej strony co takiego jest w niektórych osobach, że nawet w niesprzyjających warunkach są współczującymi i rozumiejącymi innych.

Obecnie metoda Marshalla jest bardzo skutecznym językiem porozumiewania się w miejscach konfliktów na całym świecie.

TERAPIA SKONCENTROWANA NA WSPÓŁCZUCIU (CFT) I TRENING WSPÓŁCZUJĄCEGO UMYSŁU (CMT)

Terapia Skoncentrowana na Współczuciu oraz Trening Współczującego Umysłu (ang. Compassionate Mind Training), z których narzędzi korzysta CFT, zostały stworzone przez Profesora Paula Gilberta z Uniwersytetu w Derby (Wlk. Brytania).

CFT i CMT integruje techniki terapii poznawczo-behawioralnej z wybranymi elementami psychologii ewolucyjnej, psychologii społecznej, rozwojowej, buddyjskiej i neurobiologii.

Terapeutycznym wyznacznikiem CFT jest współczujący trening umysłu, który zapoznaje z cechami współczucia i uczy umiejętności współczucia w relacji ze sobą, z innymi osobami i ze światem zewnętrznym. Współczujący trening umysłu pomaga przekształcać problematyczne wzorce poznania i emocji związane z lękiem, złością, wstydem i samokrytyką i pozwala na zmianę w postrzeganiu siebie i rzeczywistości w jakiej żyjemy. Dzięki współczuciu możemy rozwijać doświadczenie wewnętrznego ciepła, bezpieczeństwa i ukojenia.

Więcej na www.cftpoland.pl

TERAPIA SKONCENTROWANA NA ROZWIĄZANIACH – TSR

To forma terapii krótkoterminowej, skierowana do osób doświadczających trudności psychicznych i odczuwających potrzebę zmiany swojego funkcjonowania. Celem terapii jest jak najszybsze i jak najbardziej efektywne wypracowanie sposobu poradzenia sobie z sytuacją będącą źródłem trudności Klienta.  Ta forma pomocy skupia się w znacznym stopniu na teraźniejszości i przyszłości, nie analizuje przyczyn występujących trudności i nie oferuje głębokiego wglądu w przeszłe doświadczenia.  Terapeuta wspiera Klienta w budowaniu obrazu preferowanej przyszłości i wprowadzaniu zmian, towarzyszy mu w drodze do najlepszego przezwyciężenia danej trudności, jednak to osoba zgłaszająca się na terapię samodzielnie buduje rozwiązania przy wykorzystaniu swoich możliwości i  na bazie wiedzy na temat własnego życia. Czas trwania TSR to z reguły od kilku do kilkunastu spotkań. O potrzebie kolejnych spotkań decyduje sam  Klient.

 

 

TERAPIA TAŃCEM I RUCHEM

Jest metodą gdzie podmiotem staje się nasze ciało, w której odchodzi się od opowiadania, mówienia, a kieruje uwagę na to jak się poruszamy, jak funkcjonujemy w przestrzeni, jak wchodzimy w kontakt z drugim człowiekiem.

DRAMA I DRAMATERAPIA

Pozwala w pracy warsztatowej odkrywać role jakie przyjmujemy, w jakie wchodzimy świadomie, w jakie nieświadomie. W dramaterapii sięga się po pracę z bajkami, opowieściami, scenografią.

SOMATIC EXPERIENCING (SE)

W pracy z traumą i nadużyciami.

SOMA EMBODIMENT

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Pozwala ona osobom w nagłych, poważnych kryzysach życiowych rozeznać się w rzeczywistości, uporządkować chaos i natłok zdarzeń, uspokoić emocje, przygotować wraz z Interwentem plan działania.

W każdej z tych metod wspólnym mianownikiem jest uważność.