latajacazyrafa.pl

LATAJĄCA ŻYRAFA

Założona w 2008 roku z chęci pomagania innym.

Latającą Żyrafę tworzą LUDZIE i MARZENIA o dobrym życiu i budowaniu sprzyjającego świata, gdzie ważna jest autentyczność, zaufanie i kontakt z drugim człowiekiem.

Chcemy wnosić do świata swoje doświadczenia i kompetencje, które mogą temu służyć.

Wierzymy, że każde działanie może wpływać na świat wokół nas i rozchodzić się dalej jak fala we wszystkich możliwych kierunkach niosąc coś, na co być może ktoś właśnie czeka…

Inspirujemy do refleksji, do zmian, sami jednocześnie będąc w ciągłym procesie zmiany. Z zaciekawieniem i radością budujemy projekty Latającej Żyrafy dzieląc się tym, co nam się sprawdza.

Tworzymy zespół osób o różnorodnych kompetencjach, którzy pracują indywidualnie i w zespole, w zależności od potrzeb.

Ciągle podnosimy swoje umiejętności i dbamy o etykę zawodową.

Tworzymy i angażujemy się w projekty społeczne, kulturalne i inne jeśli dotyczą tematów czy problemów, które uważamy za ważne. Kierujemy się w naszych działaniach zarówno prywatnie jak i zawodowo znanym zdaniem Mahatmy Gandhiego: “Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie.”

CO ROBILIŚMY

Dowiedz się więcej o naszej ofercie

Dowiedz się więcej

CO ROBIMY OBECNIE W CZĘŚCI TERAPEUTYCZNEJ:

CO ROBIMY OBECNIE W CZĘŚCI BIZNESOWEJ:

Niezależnie w jakim obszarze działamy, staramy się by nasze działania wpływały na przyszłość tak, aby żyło ci się łatwiej, lepiej i przyjemniej.