latajacazyrafa.pl

BEATA MUSZYŃSKA-DĘBSKA

Antropolożka kultury, psychoterapeutka, interwentka kryzysowa, terapeutka traumy, trenerka rozwoju osobistego.

Pracuję z klientami indywidualnymi, parami i grupami, z osobami dorosłymi i młodzieżą od 15 roku życia.

Nurt humanistyczny, procesowy, który jest mi bliski, skupia uwagę na osobistym doświadczeniu człowieka i jego relacjach ze sobą i światem zewnętrznym. Jako terapeutka, towarzyszę klientowi i pomagam w odszukiwaniu indywidualnych zasobów i sposobów radzenia sobie z kryzysami, osobistymi konfliktami i z trudnymi relacjami.

Współtowarzyszę w odzyskiwaniu czy budowaniu komfortu klienta.

Przez 3 lata pracowałam na Oddziale Psychiatrycznym dla Młodzieży w Józefowie, będącym częścią Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii. Efektem kontaktu i pracy z młodzieżą zmagającą się z trudnymi życiowymi zakrętami, różnymi zaburzeniami i kryzysami psychicznymi jest poszukiwanie i podnoszenie moich kwalifikacji o skuteczne metody pracy z traumą, a także praca z młodzieżą i osobami, które doznawały przemocy.

ZAPRASZAM JEŚLI:

Zapraszam do kontaktu jeśli szukasz pomocy, chcesz coś zmienić czy czujesz lęk i obawy o jutro.

Zapraszam, jeśli czujesz, że Twoje dziecko jest w kryzysie, a Ty nie wiesz jak mu pomóc.

W pracy terapeutycznej integruję różne nurty i metody:

Psychologii Zorientowanej na Proces (POP). Posiadam uprawnienia psychoterapeuty i rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu (PTPP) do prowadzenia terapii i pracy z grupami pod superwizją, podlegam kodeksowi etycznemu PTTP http://psychologia-procesu.org.pl/beata-muszynska-debskahttp://psychologia-procesu.org.pl/kodeks-etyczny

Porozumienia Bez Przemocy Marshall’a Rosenberg’a. Skończyłam Szkołę Trenerów Rozwoju Osobistego opartą na metodzie Nonviolent Communication M. Rosenberg’a.

Somatic Experiencing ® (SE) Metoda pracy z traumą i nadużyciami – ukończone 3-letnie szkolenie.

SOMA® Metoda pracy z traumą skoncentrowana na pracy z ciałem, z dotykiem, która jest dedykowana Praktykom SE jako zaawansowane 2-letnie szkolenie, które ukończyłam w lutym 2020r.

CFT Compassion – Focused Therapy i CMT Compassion Mind Training. W 2020 roku rozpoczęłam szkolenie w podejściu CFT/CMT, które jest kontynuacją studiów podyplomowych „Uważność i Psychoterapia” jakie ukończyłam na SWPS.

Wykorzystuję również elementy Terapii Tańcem i RuchemDramy i Dramaterapii. Prowadzę Interwencje Kryzysowe. Niezależnie od metody, i nie tylko w trakcie sesji terapeutycznej, kieruję uwagę na ciało, emocje i potrzeby, które ujawniają się w historiach i zdarzeniach w życiu każdego z nas.

Zapraszam do kontaktu jeśli szukasz pomocy, chcesz coś zmienić czy czujesz lęk i obawy o jutro.

CENA SPOTKAŃ INDYWIDUALNYCH:

65 minut – 220 zł (konsultacja wstępna)

50 minut – 200 zł

CENA SPOTKAŃ Z PARAMI:

90 minut – 270 zł (konsultacja wstępna)

70 minut – 250 zł

UMÓW KONSULTACJĘ:

GDZIE MNIE ZNAJDZIESZ?