latajacazyrafa.pl

TOMASZ KUDŁACZ

Jestem absolwentem pedagogiki społeczno-wychowawczej i andragogiki ze specjalnością edukacji pozaformalnej dorosłych i prowadzenia szkoleń. Jestem trenerem regulacji emocji poprzez ciało.

Od 8 lat praktykuję choreoterapię, muzykoterapię, rozwojowy aspekt terapii tańcem i ruchem oraz analizę ruchu w podejściu Laban Bartenieff Movement System. To nurty, które czerpią z mądrości ciała, wrażeń sensorycznych, oddechu i ruchu jako narzędzi zmiany. Ukazują powiązania między ciałem, a myśleniem, emocjami i relacjami. Tańczę od ponad 20 lat, jestem tancerzem i choreografem.

Przez kilka lat współpracowałem z fundacją Wspierania Rozwoju Dziecka prowadzącą podstawową szkołę terapeutyczną, gdzie współtworzyłem Zakład Arteterapii i prowadziłem zajęcia z arteterapii plastycznej, choreoterapii i muzykoterapii aktywnej dla dzieci w spektrum autyzmu, z zaburzeniami obsesyjno- lękowymi, koncentracyjnymi, integracji sensorycznej, z niepełnosprawnością intelektualną.

Współpracowałem z Broadway Musical School – szkołą musicalową, w której uczyłem tańca dzieci i młodzież oraz szkoliłem kadrę nauczycielską z zakresu podstaw pedagogicznych: komunikacji interpersonalnej, integracji społecznej i psychologii rozwojowej. Prowadziłem zajęcia fakultatywne z zakresu choreoterapii dla przyszłych lekarzy i lekarek na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz dla seniorów i seniorek na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Od 8 lat współpracuję z fundacją MUSICAMP, która organizuje warsztaty musicalowe dla dzieci, młodzieży i młodych osób dorosłych. Prowadzę tam zajęcia taneczne i realizuję założenia wychowania estetycznego, czyli wychowania do sztuki i przez sztukę. Od 8 lat współpracuję również z rozwojowo-artystycznymi obozami IMAGO, gdzie obecnie zajmuję się zarządzaniem kadrą wychowawczą i artystyczną, prowadzę konsultacje dla rodziców i opiekunów oraz zaopiekowuję interwencje kryzysowe młodzieży.

Na co dzień prowadzę Poruszenia – autorską praktykę świadomego tańca i regulacji
emocji oraz szkolę z zakresu kompetencji miękkich i umiejętności psychospołecznych. Pracuję komplementarnie, indywidualnie i grupowo.

Spotkania ze mną mają charakter rozwojowy, psychoedukacyjny i terapeutyczny. Na drodze rozwoju towarzyszę dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym, w tym rodzicom, osobom ze spektrum autyzmu i społeczności LGBTQIAP+ . Najczęściej pomagam
osobom zagubionym emocjonalnie, z traumami emocjonalnymi i trudnościami w relacjach. Wspieram ludzi w odbudowaniu zdrowej i wspierającej relacji ze swoim
ciałem.

Prywatnie jestem kochanym i kochającym Partnerem. Uwielbiam biegać, pływać. Interesuje się neurobiologią, rdzennymi kulturami, zwłaszcza południowoafrykańskimi
i inkluzywnością społeczności wykluczonych. Fascynuje mnie ziołolecznictwo i rozwój świadomości.

Zapraszam dzieci, młodzież i młode osoby dorosłe, które:

Zapraszam rodziców i opiekunów, którzy:

TERMINY KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH LUB RODZINNYCH W SYSTEMIE STACJONARNYM:

Wtorek – godziny popołudniowe, od 15:00

CENA SPOTKAŃ INDYWIDUALNYCH (DZIECI/ MŁODZIEŻ I MŁODE OSOBY DOROSŁE):

60 minut – 150 zł

CENA SPOTKAŃ DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW:

Jednorazowa konsultacja: 75 minut – 200 zł.

Praca w procesie: pierwsza konsultacja 75 minut – 200 zł, kolejne – 180 zł.

Praca z parą: 75 minut – 300 zł.

Praca w grupie 4 osobowej: 120 minut – 500 zł.

Umów konsultację:

Bezpośrednio: +48535141577 (proszę o SMS, umówimy się na wstępną, bezpłatną rozmowę telefoniczną) Mail: kudlacztomasz@gmail.com

Lub

+48501866836 lub info@latajacazyrafa.pl