latajacazyrafa.pl

POMOC W KRYZYSIE

Interwencja kryzysowa to działanie realizowane przez terapeutów, są jednocześnie Interwentami Kryzysowymi, czyli ukończyli dodatkowe studia podyplomowe z psychologii kryzysu. Interwencja kryzysowa nie jest formą terapii. To konsultacje mające na celu przyjrzenie się sytuacji osoby będącej w kryzysie, zdefiniowaniu na czym on polega, diagnozę statycznych i dynamicznych czynników ryzyka zaburzeń pourazowych i możliwości wystąpienia stresu pourazowego (PTSD) po doświadczeniu kryzysu czy traumy.

Interwent kryzysowy prowadzi zindywidualizowaną psychoedukację w trakcie serii spotkań z osobą w kryzysie, szuka realnych możliwości i dróg wyjścia z kryzysu w oparciu o zasoby jakie są dla osoby dostępne w danym momencie i jakie mogą być dostępne na różnych etapach kryzysu. Interwent bada też potencjalne ryzyka, bada wsparcie jakie klient potrzebuje i jest w stanie pozyskać i jeśli zachodzi taka potrzeba- pomaga w poszukiwaniu innych niż dotychczas form pomocy.

KIEDY I DLA KOGO?