latajacazyrafa.pl

PRODUKCJA MUZYKI RELAKSACYJNEJ

Dzięki naszym produkcjom do Muzykoterapii pacjenci osiągają stan równowagi pomiędzy sferą przeżyć emocjonalnych a procesami fizjologicznymi. Muzyka relaksacyjna pozwala wyciszyć organizm, ułatwia zasypianie, obniża stany niepokoju, uzupełnia stosowane techniki psychoterapeutyczne i stosuje się ją do ćwiczeń rehabilitacyjnych. Pozwala na przełamywanie barier, aktywizuje pozytywne emocje, obniża napięcia.

PRODUKCJE MUZYCZNE

Kompozycje, aranżacje, materiały wideo, pisanie piosenek, teksty motywacyjne, prowadzenie zespołów, promocja zespołów, działania producenckie.