latajacazyrafa.pl

GRUPY TERAPEUTYCZNE

To szczególna forma terapii, dla dorosłych i dla młodzieży, dla wszystkich borykających się z trudnościami w funkcjonowaniu w grupie.

To terapia mająca na celu, z jednej strony przyjrzenie się swoim relacjom interpersonalnym, z innymi ludźmi, a z drugiej skonfrontowania swoich problemów z tym z czym borykają się inne osoby. Jak sobie radzę ja? A jak inni? Czasem poszukania nowych dróg i sposobów rozumienia sytuacji czy działania. Dzięki terapii w grupie możliwe jest także otrzymanie i udzielanie informacji zwrotnych dotyczących siebie i swojego sposobu zachowania.

Terapia pozwala na uczenie się autentycznego bycia z innymi ludźmi i sprawdzanie jak widzą mnie inni. Uczy komunikowania w grupie.

Grupy liczą 6-12 osób, spotykają się od kilku miesięcy do 3 lat. Mogą być zamknięte lub częściowo otwarte.