Program Werwa

Prestiżowy, zaawansowany program badania i wielopłaszczyznowego rozwoju przedsiębiorstwa.

Program Werwa daje unikatową możliwość wzrostu wyników finansowych Twojego przedsiębiorstwa o 10-30%.

Jest to kompletna wieloetapowa usługa polegająca na zewnętrznej analizie i ocenie sytuacji w której znalazło się przedsiębiorstwo, przygotowanie planu restrukturyzacji oraz wdrożeniu procesów uzdrawiających i poprawiających dotychczasową efektywność, a następnie ewaluacji i kontroli wdrożonych zmian.

W ramach Programu Werwa zajmiemy się następującymi obszarami w Państwa przedsiębiorstwie:

Marketing
 • Marketing Intelligence – eksploracja, identyfikacja i prognozowanie kluczowych trendów.
 • Benchmarking – analiza i raport aktywności online i offline badanego przedsiębiorstwa w porównaniu do głównych graczy na rynku. Wypracowanie strategii i skutecznych praktyk, zbudowanie i wdrożenie niezbędnych narzędzi potrzebnych do realizacji wypracowanej strategii rozwoju.
 • Kapitał Marki – analiza siły marki, działań które w tym przeszkadzają oraz działań wspomagających Twoje przedsiębiorstwo. Działania nad uzyskaniem przewagi konkurencyjnej dzięki poprawie świadomości i lojalności konsumentów.
 • Zachowania Konsumentów – kim jest klient Twojego Przedsiębiorstwa, jak do niego dotrzeć, jak się zachowuje i jakie ma przyzwyczajenia, gdzie powinien znaleźć i jak powinny być podane Twoje produkty.
Sprzedaż i obsługa klienta
 • Proces sprzedaży – analiza procesu sprzedaży i funkcjonowania działu obsługi klientów, opracowanie strategii, szkolenie, rekrutacja pracowników, wdrożenie optymalnego procesu sprzedaży w oparciu o doświadczenie zespołu, istniejące zwyczaje oraz trendy rynkowe.
 • Zarządzanie w firmie – analiza procesów, konflikty decyzyjne, szkolenie i etapowa poprawa umiejętności managerskich kadry zarządzającej.
 • Morale i Postawa Pracowników – bez zmiany postawy i dotychczasowych przyzwyczajeń pracowników Przedsiębiorstwa nie uda się wprowadzić skutecznych zmian, ten etap jest bardzo istotny i składa się z 2-3 etapowego szkolenia i warsztatów integrujących.
 • Rekrutacja i ocena pracowników – opracowanie potrzeb rekrutacyjnych, przygotowanie i kontrola procesu, oceny pracownicze oraz oceny przydatności poszczególnych pracowników na zajmowanych stanowiskach.
Procesy wewnętrzne w firmie
 • Analiza struktury firmy – badanie i optymalizacja wewnętrznej struktury pracowników i powierzonych im zadań. Badanie przepływów i zależności między działami, przygotowanie procesu zmian.
 • Analiza procesów – badanie i optymalizacja procesów zachodzących w firmie (produkcja, logistyka, dostawcy, podwykonawcy)
 • Analiza przepływów finansowych – struktura finansowa, centra tworzenia kosztów, źródła zysków, terminy płatności, dłużnicy, planowanie wydatków, praca nad optymalizacją zyskowności.
 • Legalność – patenty, prawa autorskie, kluczowe umowy z siecią dystrybucji.
BADAMY, INGERUJEMY, WDRAŻAMY ZMIANY
W programie Werwa…

Do pomocy dostajesz fachowców, którym płacisz za wynik a nie za jego obietnice.

W programie Werwa…

Nie chodzimy na urlopy, zwolnienia lekarskie, nie musisz kupować nam biurka, komputerów, służbowego auta ani odprowadzać za nas składek ZUS.

W programie Werwa…

Uzyskasz możliwość wdrożenia w krótkim czasie rozwiązań, które podniosą atrakcyjność i zysk przedsiębiorstwa.

Najbardziej interesują nas trudne sprawy – Twoja Firma zasługuje na rozwój – Program Werwa zapewni rozwój Państwa organizacji – Idź naprzód z Latającą Żyrafą

Szczególnie chcę pochwalić Prezesa Mariusza Dębskiego. Mimo, iż nie leżało to w zakresie zadań, na które się umówiliśmy, pomógł nam rozwiązać sytuację konfliktową, z którą nie mogliśmy sobie poradzić od 3 miesięcy.

Maciej Gryglas – Prezes Zarządu RealFinance