OŚRODEK TERAPEUTYCZNY

Beata Muszyńska-Dębska
+48 501 640 068
beata.debska@latajacazyrafa.pl

SZKOLENIA I KONSULTING

Mariusz Dębski
+48 725 555 500
mariusz.debski@latajacazyrafa.pl

LATAJĄCA ŻYRAFA SP. Z O.O.

ul. Fabryczna 6 lok. 2, 05-077 Warszawa
NIP: 952-204-22-55, REGON: 141367560, KRS: 0000302703
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego: 50 000 zł wpłacony w całości.