PORADNIA PSYCHOTERAPEUTYCZNA

Beata Muszyńska-Dębska
+48 501 640 068
beata@latajacazyrafa.pl

SZKOLENIA I KONSULTING

Mariusz Dębski
+48 725 555 500
mariusz@latajacazyrafa.pl

NIERUCHOMOŚCI I BUDOWA DOMU

Mariusz Dębski (Polska)
+48 725 555 500
mariusz@latajacazyrafa.pl

Jan Riemann (Niemcy)
+49 3601 799 1001
info@siegelhaus.de

Martti Mäger (Estonia)
+372 5663 6672

Ukraine
+44 353 84 05
info@profikarkas.com.ua

LATAJĄCA ŻYRAFA SP. Z O.O.

ul. Fabryczna 6 lok. 2, 05-077 Warszawa
NIP: 952-204-22-55, REGON: 141367560, KRS: 0000302703
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego: 50 000 zł wpłacony w całości.