LATAJĄCA ŻYRAFA

Założona w 2008 roku z chęci pomagania innym.

Latającą Żyrafę tworzą LUDZIE i MARZENIA o dobrym życiu i budowaniu sprzyjającego świata, gdzie ważna jest autentyczność, zaufanie i kontakt z drugim człowiekiem.

Chcemy wnosić do świata swoje doświadczenia i kompetencje, które mogą temu służyć.

Wierzymy, że każde działanie może wpływać na świat wokół nas i rozchodzić się dalej jak fala we wszystkich możliwych kierunkach niosąc coś, na co być może ktoś właśnie czeka…

Inspirujemy do refleksji, do zmian, sami jednocześnie będąc w ciągłym procesie zmiany. Z zaciekawieniem i radością budujemy projekty Latającej Żyrafy dzieląc się tym, co nam się sprawdza.

Tworzymy zespół osób o różnorodnych kompetencjach, którzy pracują indywidualnie i w zespole, w zależności od potrzeb.

Ciągle podnosimy swoje umiejętności i dbamy o etykę zawodową.

Tworzymy i angażujemy się w projekty społeczne, kulturalne i inne jeśli dotyczą tematów czy problemów, które uważamy za ważne. Kierujemy się w naszych działaniach zarówno prywatnie jak i zawodowo znanym zdaniem Mahatmy Gandhiego: “Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie.”

CO ROBILIŚMY:
 • Szkolenia biznesowe dla dużych korporacji
 • Szkolenia rozwojowe
 • Wykłady dla studentów
 • Coaching dla pracowników naukowych wyższych uczelni
 • Opracowania strategii biznesowych i wdrażanie ich w życie
 • Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych w firmach
CO ROBIMY OBECNIE W CZĘŚCI TERAPEUTYCZNEJ:
 • Prowadzimy ośrodek terapeutyczny „Przystanek Latającej Żyrafy”
 • Pracujemy z młodzieżą, dorosłymi, rodzicami, rodzinami, grupami
 • Prowadzimy osoby w kryzysie
 • Prowadzimy terapie indywidualne
 • Przygotowujemy zajęcia rozwojowe dla młodzieży i młodych dorosłych
 • Wspieramy rodziców w radzeniu sobie z problemami wychowawczymi
 • W ramach warsztatów, różnorakich aktywności budujemy grupy wzajemnego wsparcia i społeczności
 • Pomagamy artystom w programie „Pod skrzydłami Żyrafy”
CO ROBIMY OBECNIE W CZĘŚCI BIZNESOWEJ:
 • Przygotowujemy i wdrażamy strategie sprzedażowe i marketingowe dla firm
 • Podnosimy efektywność i zyskowność przedsiębiorstw „Projekt Werwa”
 • Rozwijamy umiejętności managerskie i sprzedażowe
 • Prowadzimy indywidualny business coaching dla managerów, prezesów i szefów firm
 • Diagnozujemy i pomagamy w rozwiązaniu sytuacji kryzysowych w firmie

Niezależnie w jakim obszarze działamy, staramy się by nasze działania wpływały na przyszłość tak, aby żyło ci się łatwiej, lepiej i przyjemniej.